devrim
Büyüt
Bastille Hapishanesi'ne hücum, 14 Temmuz 1789, Fransız Devrimi 

Sözlükte "devrim" ne demek?

1. Yerleşik toplumsal düzeni köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak niteliksel değiştirme ve yeniden biçimlendirme eylemi, inkılap.
2. Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta vb.de birdenbire olan değişmeler.
3. Askeri alanda devrim bkz. Cunta

Cümle içinde kullanımı

Fransız devrimidevrim

Devrim kelimesinin ingilizcesi

n. age, period, epoch, era, circulation, cycle, revolution, rotation, turnover, alienation, assignation, assignment, cession, circle, circumvolution, currency, disposal, Eyre, grant, gyration, release, rev, rounder, spin, take over, transfer
adj. revolutionary
n. revolution, reform, reformation, upheaval

--Reklam--